www.caegitim.com

İngilizce Eğitimi A1A2

İngilizce Eğitimi A1A2

Toplam 4 kurdan oluşan ve genel amaçlı İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik bireysel İngilizce öğretim kurslarıdır. Bu kurslarla, günlük hayatta kullanılan İngilizceyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz veya mevcut İngilizce düzeyinizi daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Genel İngilizce programlarında Avrupa Dil Pasaportuna uyumlu eğitim uygulanır. Bu uygulamanın amacı; kullanıcılarımıza uluslararası standartlarda kabul gören bir eğitim sistemi sunmaktır. Genel İngilizce kurslarıyla; günlük hayatta, iş hayatında, yurt dışı veya akademik hedeflerle İngilizce öğrenmek isteyenlere sistemli bir eğitim sunmaktadır. Bu kursların amacı yalnızca yabancı dili öğretmek değil aynı zamanda aktif bir biçimde öğrenilen dilin kullanılmasını sağlamaktır. Bu eğitim seti başlangıç seviyesinden ileriye seviye İngilizceyi kapsamakta ve toplamda 4 adet eğitim paketini içermektedir.
Bu videoların tümünü izleyip bitirdiğinizde, A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar gelmeniz mümkün. Her gün, gerek Türkiye’den gerekse dünyanın diğer yerlerinden binlerce kişi bu videoları izleyerek yeni şeyler öğreniyor. Hatta yeni şeylerle de sınırlı kalmayıp, gittikleri İngilizce kurslarında anlamadıkları pek çok konuyu bu videolarda anlıyorlar. Sebebi ise İngilizcenin ezberci bir şekilde değil, kuralları ve mantığı aktarılarak öğretiliyor olması.

Müfredat:

 • Cardinal Ordinal Numbers
 • Subject Pronouns/to be
 • There is/There are
 • Possessive Adjectives
 • Seasons/Days/Months
 • Prepositions of Time (in-on-at)
 • Preposition of Place
 • Time/What time is it ?
 • Have/Has
 • Countries and Nationalities
 • Simple Present Tense
 • My Family
 • Demonstrative Pronouns
 • Singular/Plural Nouns
 • Question Words
 • Like/Dislike/Hate/Love
 • Present Continuous Tense
 • Imperatives
 • Adjectives
 • Adjectives of Personality
 • Adverbs of Frequency
 • Irregular Plural Nouns
 • Modals
 • Accepting and Refusing
 • Comparatives and Superlatives
 • Asking for Directions
 • Quantifiers
 • Past Tense of To Be
 • Simple Past Tense
 • Countable/Uncountable Nouns
 • Present Perfect Tense
 • If Clause
 • Simple Future Tense
 • Connecting Words
 • Describing People’s Appearances and Personalities
 • Present Simple vs Present Continuous
 • Stative and Action Verbs
 • Infinitives of Purpose
 • Advice and Suggestions
 • Giving Advice
 • Question Tags
 • Causatives
 • If Clause
 • Reported Speech
 • Passive voice
 • Future Continuous

İngilizce Eğitimi A1A2